Overprikkeling door geluid…

Enige tijd geleden ben ik naar de KNO arts gegaan voor mijn extreme gevoeligheid voor geluid. Vooral geluiden gemaakt door de mond zijn voor mij rampzalig. Werkelijk elke vorm van behandeling heb ik hier voor doorlopen zonder succes. Deze arts heeft mij doorgestuurd naar een audioloog met de vraag om eens buiten de kaders te denken…

En sinds vandaag loop ik dus met gehoorapparaten…. Ja dat klinkt inderdaad raar en ergens is dat het natuurlijk ook. Echter staan deze apparaten niet ingesteld om beter te horen maar geven een continue ruis. Dit moet er voor zorgen dat de automatische reactie van mijn brein op deze geluiden gaat veranderen. Een soortgelijke behandeling zie je ook bij oorsuizen. Ik ben benieuwd of het iets gaat doen…. Aangezien dit nog bijna nooit is toegepast bij iemand met ASS kan er geen prognose gegeven worden.

Nu ben ik vooral behoorlijk overprikkeld maar dat zou minder moeten worden. Mochten mensen het interessant vinden, ik probeer regelmatig mijn ervaringen te delen op mijn pagina. Ergens hoop ik dat dit gaat werken zodat anderen er ook gebruik van kunnen gaan maken want ik weet dat ik niet de enige ben!